OM OSS

Vangen skistue er en stue i Østmarka som drives av Frank Westlie og Roy Knutsen.

Roy er oppvokst på Vangen, da foreldrene hans drev stuen på 70-80tallet. Han har drevet stua siden 1996. Moren til Frank jobbet på Vangen, så han og Roy har kjent hverandre siden de var små. Han ble med som driver av stua fra 2005.

Begge gutta er lidenskapelig opptatt av gi alle markabrukere en god opplevelse og gode boller. De er kjent for sin gjestfrihet og raushet.


Fredrik Westlie er leder for leirskoledriften til Vangen. Han er skogens mann og er vokst opp i Østmarka. Han er utrolig flink til å gi barna lærdom gjennom dyr, gode naturopplevelser, naturglede og naturen som lek og læringsarena. VI legger vekt på læring og kunnskap om natur, kultur, friluftsliv og historie. Gjennom hans kunnskap får barna på Vangen en hyggelig naturopplevelse.

Vi har også en stor gjeng med ansatte som bidrar både i leirskole, kaffe, arrangementer, selskaper, stallen og alt annet vi holder på med her på Vangen Skistue. Vi er heldig som har så mange dyktige medarbeider.